Ochrana osobných údajov - Bezpečnostné dvere ZICHER

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov boli spracované v zmysle ustanovení § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a podľa ustanovenia čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, známeho tiež ako GDPR (General Data Protection Regulation).

Vaše osobné údaje chránime

Osobné údaje sú údaje, ktoré umožňujú identifikovať fyzickú osobu na základe viacerých informácií a charakteristík. Patria sem napríklad údaje ako meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia alebo kontaktné údaje.

Ochranu súkromia a osobných údajov považujeme za našu povinnosť. S osobnými údajmi našich klientov, partnerov alebo spolupracovníkov nakladáme v súlade s platnými zákonmi. Údaje spracovávame len v nevyhnutne potrebnom v rozsahu a po nevyhnutnú dobu.

Dotknutá osoba je človek, fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa ukladajú a spracovávajú. Všeobecne je pre firmu na internete takouto osobou každý používateľ, ktorý si na nejakej web stránke vyžiada cenovú ponuku, objedná si niečo v e-shope, stiahne si z Vašich stránok e-book alebo je adresát newsletteru či vašej cielenej marketingovej kampane.

Zicher - ako PREVÁDZKOVATEĽ a správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je živnosť Marek Lajcha - ZICHER so sídlom Damborského 9, 949 01 Nitra, zapísaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu Nitra - číslo živnostenského registra: 403-18438.

Osobné údaje získavame a spracovávame na základe:

 • služieb prevádzkovaných prostredníctvom webových stránok https://www.zicher.sk/, /dopyt, chat, formulár, mail/.
 • osobného kontaktu - osobná návšteva na predajni.
 • telefonického kontaktu.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Súhlas dotknutej osoby.

Dôvod poskytnutia - vyžadovania osobných údajov

Prevádzkovateľ vyžaduje osobné údaje, aby mohol odpovedať na zaslaný dopyt zákazníka. V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov nebude možné kontaktovať zákazníka za účelom vybavenia jeho požiadaviek a reklamácie.

Účel spracúvania osobných údajov

 • Dopyt - informácia o produktoch a službách na základe dopytu zákazníka.
 • Chat - informácia o produktoch a službách na základe dopytu zákazníka.
 • Telefonický kontakt - informácia o produktoch a službách na základe dopytu zákazníka.
 • Osobná návšteva na predajni - informácia o produktoch a službách na základe dopytu zákazníka.

Aké osobné údaje spracovávame

Ako prevádzkovateľ a správca osobných údajov v závislosti na poskytovaných službách a produktoch spracovávame predovšetkým tieto osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • telefónne číslo
 • poštovú adresu
 • fakturačné údaje (názov spoločnosti, IČO, DIČ, čísla bankových účtov)
 • prípadne ďalšie údaje v závislosti na poskytnutej službe

Môžeme o Vás získať informácie aj z iných zdrojov a pridať ich do informácií, ktoré ste nám už poskytli.

Príjemcovia získaných osobných údajov - kto má k Vašim údajom prístup

K Vašim osobným údajom má prístup správca osobných údajov (Zicher - Marek Lajcha) a naše spolupracujúce osoby - kolegovia, ktorí spracúvajú účtovníctvo, zabezpečujú rozosielanie newsletterov, obchodných ponúk , montážne skupiny, ktoré zabezpečujú montáž a servis dohodnutých objednaných prác. Všetky spolupracujúce osoby sú poverené a majú prístup iba k takým údajom, ktoré sú nevyhnutné pri poskytnutí služby a to po nevyhnutne nutnú dobu.

Doba uchovania osobných údajov

Osobné údaje ľudí, ktorí prejavili záujem o stiahnutie brožúr, e-bookov, registrovali sa na našom webe pri akciách a súťažiach, zároveň mali záujem o odber noviniek spracovávame po dobu udelenia súhlasu až do doby odvolania, maximálne však 10 rokov. Osobné údaje užívateľov, ktorý sú našimi zákazníkmi na základe objednávky realizácie diela spracovávame po dobu trvania záručných lehôt a po dobu určenú podľa zákona o účtovníctve.

Práva dotknutej osoby

Dotknuté osoby ktorých osobné údaje spracovávame majú tieto práva:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
 • právo na opravu a doplnenie osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak bol udelený
 • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov

Ak sú osobné údaje spracúvane nezákonne, pominul dôvod na ich spracúvanie, alebo dotknutá osoba odvolala svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov, má dotknutá osoba:

 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Akým spôsobom môžete svoj súhlas odvolať

Svoj dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať. Pošlite nám email na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. s tým, že svoj súhlas odvolávate. Týmto Vaším odvolaním súhlasu však nie je dotknuté spracovanie Vašich osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie iných povinností, ktoré ukladá zákon, alebo iný právny predpis.

Ako sa s nami spojiť

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovávania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. prípadne na telefónnom čísle +421 37 6503 549.

V Nitre, 24.5. 2018

Marek Lajcha - ZICHER

ZICHER bezpečnostné systémy
Damborského 9, 949 01 Nitra
tel.: 0905 854 248
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.bezpecnostne-dvere-zicher.sk

Viac informácií o Všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov nájdete na stránkach Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Rýchly kontakt

ZICHER NITRA Damborského 9
mobil: 0905 854 248
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
ZICHER LEVICE Koháryho 6467/107
mobil: 0905 854 248
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
ZICHER ZLATÉ MORAVCE
mobil: 0905 854 248
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Bezpečnostné dvere


exteriérové dvere 04
realizácia bezpečnostných dverí 11
Nábytok a bývanie 2008 09
realizácia bezpečnostných dverí 16b
Bezpečnostné dvere Nitra 21
Nábytok a bývanie 2010 14